Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan Foundation

Seminarian said he met Cardinal Van Thuân in his coma

12 Nov 2010 | Catholic News Agency

Joseph Nguyen awoke from a 32 days coma to tell his miraculous story of meeting the Cardinal twice. Vatican officials in Rome are considering Joseph's healing in the process of beatification of Cardinal Van Thuân.

Read more »

Diocesan Process Opens for Cardinal Van Thuân

05 Oct 2010 | Zenit

The solemn opening of the diocesan investigation on the life, virtues and reputation for sanctity of the cardinal will take place Oct. 22. The session will be presided over by Cardinal Agostino Vallini, the Pope's vicar for the Diocese of Rome, and Cardinal Peter Turkson, current president of the Pontifical Council for Justice and Peace.

Read more »

The Formal Public Opening of the Process of the Cause of Beatification and Canonization

15 May 2010 | The Pontifical Council for Justice and Peace

The Pontifical Council for Justice and Peace announces that the Solemn Opening of the Diocesan inquiry into the life, the virtues and the reputation of holiness of Servant of God Francois-Xavier Nguyen Cardinal Van Thuan will take place on 22 October 2010 at the Vicariate Offices in Rome.

Vatican Asks For Beatification Testimony On Cardinal Van Thuan

01 Apr 2009 | Rome Reports

Thông Báo Án Lệnh

16 Jan 2009 | Hồng Y Agostino Vallini

Ngày 16 tháng 9 năm 2002, Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, Hồng y của Giáo hội Rôma, đã chết tại Rôma.

Vị Tôi Tớ Chúa này là một người có đức tin sâu xa vào Thiên Chúa và có lòng bác ái không giới hạn, là một vị dám can đảm rao giảng Tin Mừng của Chúa Kitô, đã là một chứng nhân đích thực của Niềm Hy Vọng, ngay cả trong những năm thật khó khăn trong khi thi hành sứ vụ linh mục và giám mục, thực hiện trong những đổ nát của chiến tranh tại Việt Nam, gồm cả 13 năm tù đầy, trong đó Lời Chúa đã chiếu sáng cuộc sống mà bên ngoài xem ra đúng là đêm tối, hoàn toàn sống trong cô lập, luôn làm tăng thêm sức mạnh của niềm hân hoan và hy vọng.

Read more »

Cause for Cardinal Van Thuân Opens

17 Sep 2007 | Zenit

His Successor announced the opening of the cause at the celebration mass on the 5th anniversary of Cardinal Thuan's death.

Read more »

Prayer for Beatification

16 Sep 2007 | The Most Reverend Giampaolo Crepaldi

O mighty and eternal God,
Father, Son and Holy Spirit
I offer thanks for giving to the Church
the heroic testimony
of Cardinal Francis Xavier Nguyên Van Thuân.

Read more »

Cardinal Van Thuân's Cause to Begin

24 Apr 2007 | Zenit

Vatican Official Recalls Vietnamese Prelate's Devotion to Hope.

Read more »

Hội Đồng Công Lý Hòa Bình Sẽ Mở Án Phong Chân Phước Cho ĐHY NGUYỄN VĂN THUẬN

16 Sep 2006

Read more »